Aired

Vlaams Parlement

Eindklant: Vlaams Parlement Klant: Mortierbrigade Research: Partout.

#Online

Vlaams Parlement

In onze niet-aflatende queeste naar verhalen, word je soms ook wel platgeslagen met informatie en dat ziet er in het geval van het Vlaams Parlement wel eens zo uit. Om wat meer helderheid te scheppen over de werking van het Parlement, gingen we voor een campagne op zoek naar mensen die hun dromen op vlak van mobiliteit, onderwijs, jeugd, milieu, innovatie enz. met ons willen delen. Thema’s 1. Buitenlands beleid 2. Ontwikkelingssamenwerking 3. Internationaal ondernemen 4. Europese Instellingen 5. Brussel en de Vlaamse Rand 6. Staatshervorming en communautaire aangelegenheden 7. Lokale overheden 8. Vlaamse administratie 9. Vlaams Regering 10. Vlaams Parlement 11. Begroting 12. Financiën 13. Dierenwelzijn 14. Natuur en milieu 15. Onroerend erfgoed 16. Stedelijk beleid 17. Ruimtelijke ordening 18. Wonen 19. Openbare werken 20. Mobiliteit en verkeer 21. Energie 22. Wetenschap en innovatie 23. Landbouw en visserij 24. Economie 25. Sociale economie 26. Werk 27. Toerisme 28. Media 29. Justitie 30. Jeugdwerk 31. Sport 32. Cultuur 33. Armoedebeleid 34. Gelijke Kansen 35. Inburgering 36. Gezondheid 37. Welzijn en Gezin 38. Onderwijs en Vorming

Story research nodig voor
jouw programma of campagne?

  • Gegevens
  • BE0760.795.249

  • Cookie Policy
  • Privacy Policy

Partout. © 2024
powered by chuck.be